<< 2022 - 2023 >>

8.12.2022 ZLÍN 1
Cas:Et 17:00 - 19:30 hod. (krátká poestávka v 18:15)
Msto:Jiný Svit, Osvoboditelu 484, (vedle úeetní a daoové kanceláoe MPU)
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158
Tma:Pomoz sobi a pomáhej i druhým (zkušenosti a zážitky za 32let pomáhání lidem)
Vstupn:140Ke v poedprodeji, 180Ke na místi. Omezená kapacita, využijte poedprodej. Poedprodej platbou 140Ke zaslanou do úterý 6.prosince do 23:00 na úeet 312917280/0300 s uvedením poíjmení, jména a eísla mobilu; platba Vám bude potvrzena sms-kou, vstupenku obdržíte na místi.

9.12.2022 ZLÍN 2 - zcela jiné téma
Cas:Pá 18:00 - 20:30 hod. (krátká poestávka v 19:15)
Msto:Jiný Svit, Osvoboditelu 484, (vedle úeetní a daoové kanceláoe MPU)
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158
Tma:Jak nás život, partner a poátelé ueí být lepšími
Vstupn:145Ke v poedprodeji, 180Ke na místi. Omezená kapacita, využijte poedprodej. Poedprodej platbou 145Ke zaslanou do úterý 6.prosince do 23:00 na úeet 312917280/0300 s uvedením poíjmení, jména a eísla mobilu; platba Vám bude potvrzena sms-kou, vstupenku obdržíte na místi.

13.12.2022 VSETÍN ...... asi rozloueení se Vsetínem a Valašským Mezioíeím
Cas:Út 16:00 - 18:20 hod. (krátká poestávka v 17:20)
Msto:Masarykova veoejná knihovna (MVK), Dolní námistí 1356, Vsetín, Spoleeenský sál ve 4. patoe (výtah je k dispozici)
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158, p. Turpišová 776 383 381
Tma:Pomoz sobi a pomáhej i druhým (zkušenosti a zážitky za 32let pomáhání lidem)
Vstupn:150Ke v poedprodeji, 200Ke na místi. Poedprodej platbou 150Ke zaslanou nejpozdiji do nedile 11.prosince do 23:00 na úeet 247785401/0600 s uvedením poíjmení, jména a eísla mobilu; platba Vám bude potvrzena sms-kou, vstupenku obdržíte na místi.

1.1.2023 POOÁDÁNÍ POEDNÁŠEK V ROCE 2023
Cas:Poíznivé easy pro poednášení až za dlouho budou a doma hodni povinností mám,
Msto:ale budete-li chtít a alespoo trošieku to i z mé strany pujde, rád poijedu i k Vám.
Poradatel:V poípadi zájmu o mé povídání ve Vašem misti se mni ozvite na 605 553 158.
Tma:MOŽNÉ TERMÍNY: 26.1., 8.6., 22.6., 23.6., 24.6., 5.10. až 26.10.2023.
Vstupn:Budete-li potoebovat radu, využijte zdravotní poradnu poes telefon, která je zdarma.

2.2.2023 KROMIOÍŽ
Cas:Et 16:00 - 17:45 hod.
Msto:Knihovna Kromioížska, Slovanské námistí 3920/1, poednáškový sál
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158, miroslavhrabica@seznam.cz
Tma:Pomoz sobi a pomáhej i druhým (zkušenosti a zážitky za 32let pomáhání lidem)
Vstupn:120Ke na místi, poedprodej vstupenek není, rezervace míst do 31.1. u pooadatele smskou na 605 553 158, ei emailem: miroslavhrabica@seznam.cz

16.3.2023 NOVÝ MALÍN - rozloueení se Šumperkem, Záboehem, Unieovem a okolím
Cas:Et 17:30 – 19:45 hod.
Msto:bude upoesnino
Poradatel:p. Heclová 777 830 015
Tma:bude upoesnino
Vstupn:bude upoesnino

21.3.2023 OSTRAVA-HRABUVKA - asi rozloueení s Ostravou a jejím okolím
Cas:Út 17.00 – 19.15 hod.
Msto:Kulturní dum K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4
Poradatel:KD K-Trio, Ing. Hrabica 605 553 158
Tma:Pomoz sobi a pomáhej i druhým (zkušenosti a zážitky za 32let pomáhání lidem)
Vstupn:130,-Ke (poedprodej vstupenek v recepci K-Tria v poízemí)

23.3.2023 VESELÍ NAD MORAVOU - asi rozloueení se Veselím a jeho okolím
Cas:Et
Msto:bude upoesnino
Poradatel:bude upoesnino
Tma:bude upoesnino
Vstupn:bude upoesnino

30.3.2023 KLATOVY 1 - rozloueení s Klatovy a širokým okolím
Cas:Et 18:00 - 20:30 hod.
Msto:Vlastividné muzeum Dr. Hostaše, Hostašova 1, poednáškový sál
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158, miroslavhrabica@seznam.cz
Tma:Pomoz sobi a pomáhej i druhým (zkušenosti a zážitky z 32let pomáhání lidem)
Vstupn:bude upoesnino

31.3.2023 KLATOVY 2 - rozloueení s Klatovy a širokým okolím
Cas:Pá 18:00 - 20:30 hod.
Msto:Vlastividné muzeum Dr. Hostaše, Hostašova 1, poednáškový sál
Poradatel:Ing. Hrabica 605 553 158, miroslavhrabica@seznam.cz
Tma:Jak nás život, partner a poátelé ueí být lepšími
Vstupn:bude upoesninoPoznmka:
Na kad pednce lze zakoupit knihy, kter napsal ing. Miroslav Hrabica.


Administrace 2008 PiDi soft