II. vydání knih Prvky, vitaminy ..., Řeč srdce, Pohlazení pro duši a Co nám tělo říkáVážené a milé, vážení a milí,

v letech 2009 a 2010 vyšly II. vydání knih „Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak“, "Řeč srdce" a "Pohlazení pro duši". Obsah I. vydání a II. vydání je u všech knih odhadem z 95 % totožný, nejpodstatnější změny jsou v určitém jazykovém zušlechtění textu.

Z předchozího vyplývá, že POKUD VLASTNÍTE I. VYDÁNÍ TĚCHTO KNIH (Prvky, vitaminy,.../Řeč srdce/Pohlazení pro duši), JE ZBYTEČNÉ POŘIZOVAT SI JEJICH II. VYDÁNÍ.

Na těchto webových stránkách si můžete v rubrice knihy přečíst z I. a II. vydání knihy „Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak“ dvě ukázky, které jsou u obou vydání odlišné (ukázka druhého vydání je obsažnější).

S pohlazením Mirek Hrabica

 

II. vydání knihy Co nám tělo říká je podstatně rozšířené (o více než 250 stran) a pokud se o danou problematiku zajímáte, doporučuji Vám její zakoupení, byť máte I. vydání této knihy. V tomto případě doporučuji II. vydání si ponechat pro svou potřebu a (podepsané) I.vydání půjčit známým, kterým by třeba a daném, pro ně složitějším, období pomohlo.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft