Rozjímej 4 (texty z knihy Skrze mne)Prosebné volání k Bohu

„Bože, dobrotivý dárce všeho krásného v mém životě, prosím Tě, pomoz mi, abych byl Tvým dobrým učedníkem i příkladným člověkem a dělal jiným lidem jedině radost. Pomáhej mi, abych Tě nejen slyšel, ale Tvé rady především správně přijímal a chápal, abych Tvou vůli nejen znal, ale také v souladu s ní konal. Otevírej mé srdce, abych Tě miloval stejně vřele a upřímně, jako Ty mě. Připomínej mi, abych Ti za všechno, co od Tebe dostanu, vždy pěkně poděkoval a od Tebe obdržené vzápětí nabízel a předával jiným, potřebnějším. Pomáhej mi trpělivě umazávat mé ego, radostně se před Tebou sklánět a stále opěvovat Tvou dokonalost, moc i nám lidem tak potřebné Tvé bezmezné milosrdenství.

Prozařuj mne a ke svému obrazu měň svými pohlazeními i laskavými (byť často bolestnými) výtkami. Pomáhej mi rozvíjet mé klady a naplňuj mě světlem, aby to krásné, čemu jsi mne doposud naučil, přinášelo všemu a všem ještě větší užitek. Uč mne, aby chyb a stínů ve mně nebylo a abych jiné lidi spojoval, hladil a k Tobě vedl pouhou svou přítomností. Jsem-li toho hoden, nechť mé myšlenky a přání jsou díky Tvému požehnání Tvými myšlenkami a záměry, nechť má slova i teplo rukou uzdravuje nemocné a těší nešťastné.

Odevzdávám se Ti, Otče. Pokorně uléhám ke Tvým nohám s pocitem klidu a bezpečí. Shlédni na svého sluhu a nadále ho veď, aby má odloučenost od Tebe mizela a stávala se výjimečnou. Sám, můj Pane, jsem nicka, slabý stromek vydaný napospas bouři. Pomoz mi, prosím, abych s každým nádechem blíže k Tobě byl, každou přicházející myšlenkou z poháru Tvé moudrosti pil a každým svým slovem i skutkem sebe i okolní svět k Tvému obrazu zušlechtil.

Děkuji Ti za vše, dobrý Otče i Tobě, šlechetný Pane můj. Děkuji Vám za Vašeho Ducha, který můj život pozvedává a činí ho Životem. Bože, buď milostiv a žehnej mi. Z celého srdce Ti za to děkuji.“

 

Netrap se

Netrap se tím, co sám pozitivně neovlivníš. Ale lituj všech promarněných příležitostí, kdy jsi mohl změnit něco k lepšímu. Netrap se a vše, co Tebe a Tvé blízké potkává, v klidu přijímej a nacházej v tom jistý přínos i pootevřená dvířka ke spokojenějším zítřkům. Nikdy se netrap tím, co nepřispívá k lidskému růstu a omezuje svobodu Tvého rozhodování.

Netrap se, že jsi v určité životní zkoušce neuspěl a k dokonalosti Ti hodně chybí. Pomoc Shůry máš pořád a je běžné, že lidé dobrých příležitostí využívají málokdy. Věnuj starostem a běžným úkolům přiměřenou pozornost a čas, poněvadž co pevně neuchopíš a na čem neulpíš, to se v Tvém životě méně projeví. Co neoslovíš, to Tě bude hůře kontaktovat a s menšími úspěchy pokoušet. Pluj na lodi lásky s vírou, že Tvůj kapitán, Bůh, Ti dá včas správný pokyn, radu i síly ji prakticky naplnit.

Netrap se zbytečným ani úkoly jiných (tím, co je prověřuje a nabádá k charakterovému vývoji). Pokud bude Tvé štěstí hodně záviset na štěstí Tvých blízkých, obtížně ho najdeš. Neopouštěj své nejdražší. Jako moudrá máma jim dopřej svobodu rozhodování i konání a zasahuj v jejich prověrkách, teprve až budou zásadně chybovat a události vůbec nezvládat.

Nikdy se netrap chováním politiků ani rostoucími cenami. Vždy mysli na to, co je nad námi, i na svou nebeskou rodinu. Netrap se chybami jiných lidí, avšak sám se sebou sveď laskavý boj. Vymeť ze svého nitra všechny vzpomínky na již dávná větší nedorozumění i drobná smítka křivd a nezdarů. Ve své duši si pravidelně uklízej, modli se, rozjímej a za každodenní pomoc Vzhůru děkuj. Tvé poklesky nechť Tě trápí přiměřeně, aby Tě až příliš nezasáhly (vždyť rozlité mléko do sklenice již nevrátíš). Na druhé straně chybuj co nejméně a vytvářej si ochranu proti četným budoucím chybám čtením moudrých a citem naplněných knih, rozjímáním, zvnitřňováním se či s radostí poctivě vykonávanou prací.

Netrap se stavem svého okolí, neboť často, nezměníš-li nic, je vše tak, jak má být, a vybízí jiné lidi k přínosným aktivitám. Navíc máš k dispozici pomoc od své rodiny i duchovní ochrany. Stejnou pomoc mají také Tví blízcí – osobně jim pomáhej a k vidění duchovního rozměru bytí je nenápadně veď. Nabízej jim svůj um i znalosti a uč je děkovat. Nikdy se netrap materiálními ztrátami, neboť Tvou podstatou je duch, jehož nejvíce ničí a zatemňují světské snahy a velký ruch.

Netrap se, vždyť na své úkoly i zkoušky a jejich překonávání nikdy nejsi sám. Vždy na Tebe dohlíží a pomáhá Ti dobrotivý Pán.

 

Dnes jsem Tě, Pane, našel i ztratil

Dnes jsem Tě, Pane, na pár sekund našel a poté Tě na půl dne ztratil. Potěšil jsi mě, jenže já jsem vzápětí od Tebe utekl. Moc Tě prosím, pomoz mi, aby tomu v dalších dnech a měsících bylo naopak: abych skoro trvale duchovně žil a jen občas se zavrtal do materiálních starostí a užíval si světských radovánek. Pomoz mi, abych Tebou pořád naplněn byl, slušně a spokojeně žil i dobře zvládl všechny své úkoly, zejména abych zabezpečil a ochránil svou rodinu. Hlídej mě a usměrňuj, abych spatřoval svou cestu k Tobě hlavně v poctivé práci a obětování se pro ostatní lidi. Pomoz mi umazávat mé sobectví i ješitnost a nahrazovat je Tvým milosrdenstvím a moudrostí.

Dnes jsem Tě, Pane, na pár sekund našel a na záři, která mne v těch okamžicích obklopila, a blažené pocity, jež mě pohladily, už nezapomenu. Jsi magnet, jenž mě silně přitahuje, má největší touha i vzor. Pomoz mi vzorně naplňovat roli manžela, otce i syna a být skálou, o niž se ostatní mohou vždy opřít a která je nikdy nezraní, a také abych ke Skále věčnosti, jíž jsi Ty, byl stejně pevně přitisknutý jako oni ke mně.

Dnes jsem Tě, Pane, na pár sekund našel. Děkuji Ti za tuto milost.

 

Nač je Ti        

Nač je Ti deset tisíc korun, které ušetříš jistou finanční operací nebo rozhodnutím, když se týden nato už ze spánku neprobudíš a mnohem více tady zanecháš?

Nač je Ti slastný krátký světský zážitek, na jehož dosažení musíš dlouho šetřit, v něčem se hodně zapírat, omezovat a nervovat? Procházka lesem Ti dá obvykle mnohem víc.

Nač je Ti pěstěné tělo, hezké oblékání a naučené vybrané mravy, jsi-li přitom plný nespokojenosti, zloby a tvrdých posudků druhých lidí?

Nač jsou Ti všechny materiální věci a světské radovánky, jestliže při honbě za nimi ztratíš vnitřní klid?

Zdá se neuvěřitelné, ale je pravda, že peníze, různé věci a majetek získáš daleko snadněji než pokoj v sobě a šlechetné chování ke všem lidem.

Pokud chceš být v životě spokojený, postav duševní a duchovní nad materiální. Žij srdcem s pomocí zdravého rozumu a své myšlenky i skutky směřuj tam, odkud jsi přišel. Své poklady ukládej v říši Ducha.

 

Ó, jak rád bych, Bože, ležel u Tvých nohou

Ó, jak rád bych, Bože, ležel u Tvých nohou. Stulil bych se do klubíčka pod obrazem Tvého Syna a jím chráněn bych jen klidně dýchal a na nic nemyslel. Zahřál bych se a potěšil Tvou láskou. Prostupovala by mnou a léčila mé znavené údy i oslabené orgány.

Ó, jak rád bych, Bože, ležel v prachu u Tvých nohou. Trochu si odpočinul a zítra zase šel pracovat, prospěšné tvořit, druhým děkovat i někdy chybně hubovat.

Zítra zase budu o mnohé usilovat a četné problémy řešit, ale teď mi stačí ležet u Tvých nohou.

Tvá láska a pomoc, Pane, se nedá porovnávat s tím, jak miluji druhé a dokážu se pro ně obětovat. Ve srovnání s Tebou jsem nicotný a klopýtám daleko za Tebou.

Nestačím, Pane, vnímat rady a informace, které mi nabízíš. Nechápu, Pane, Tvé úmysly ani moudrost, a proto se jim častokrát bráním. Nemiluji druhé zdaleka tak vřele a upřímně jako Ty. Snažím se, ale výsledek není hodný pochvaly. Dopřej mi, Pane, strávit chvíli v Tvé přítomnosti a odpočinout si. Lehnu si do prachu k Tvým nohám. Prostup mou duší i tělem a učiň s nimi, co je vůle Tvá. Pozdvihni mě, zastav, nechej projít bolestí či uč pokoře – vše přijmu. Jenom mne, prosím, nyní nechej chvíli ležet v prachu u Tvých nohou a koupat se v Tvé lásce.

 

Umírání a smrt

Smrt je prostá, neboj se jí. Tělo vydechne, ale potom už nepřijde nový nádech. Sedíš u lůžka, na němž leží Tvá stará a vážně nemocná maminka. Pohlédneš směrem k oknu, a když se za tři sekundy Tvůj zrak vrátí k lůžku, maminka už nedýchá. Stačí okamžik a je konec.

Jednou přijde i Tvůj poslední výdech. Tvůj pozemský život skončí, jenomže vzápětí si uvědomíš, že žiješ dál. Najednou je Ti lehko a vůbec nic Tě nebolí, protože jsi odložil tělo. Ocitáš se v jiné dimenzi a těšíš se na nové, nepoznané.

Smrt je prostá, nemusíš se jí bát, ale zároveň dělej vše pro to, abys dlouho a hlavně smysluplně žil. Aby ses pro společnost a svou rodinu potřebnému učil, jako jablíčko do krásy a hlavně sladkosti zrál a dával ostatním lidem užitek.

Jsi jako květina, která se zrodila z malého semínka, vyrostla „jako

z vody“, dala plody a poté začala pomalu uvadat. Jsi jako květina, jejíž život jednou sice skončí, ale na jejíž krásu a vůni bude hodně lidí ještě dlouho vzpomínat.

Smrt je narození do světa Ducha. Važ si života a každého dne v něm, abys byl jednou utržen šlechetně, relativně bez bolesti a zároveň v době, kdy už jsi skutečně dal lidem a světu vše, cos měl.

Snad se při svých prvních krůčcích bez fyzického těla vstříc Bohu nebudeš strachovat. Snad zrychlený film Tvých předchozích skutků, jenž zhlédneš, bude docela příjemný a bude na něm potřeba málo úprav.

Bylo by lepší, kdybys ještě během života spatřil, kolik věcí a událostí jsi nezvládl, promarnil a kolikrát ses při svém rozhodování obrátil k nesprávnému pólu.

Než k Tobě přijde smrt, věrná kamarádka života, nechť se Ti podaří alespoň částečně poznat Toho, kdo je pánem nad životem a smrtí a jehož ještě důvěrněji, než v pozemském životě, poznáš v beztělném bytí. Možná už na Zemi, avšak spíše až při vyloupnutí z těla zjistíš, že Světlo, o němž jsi tolik za života slýchal, je živé a je bytostí tak nádhernou a laskavou, že se Ti bude chtít dojetím plakat.

Dávej a chápej. Těš a hlaď. Nezraňuj a odpouštěj. Važ si ostatních lidí a tiše snášej přednášky učitelky bolesti. Povznes se nad všechny své nezdary, ztráty, křivdy a světské vazby, abys poznal, jak krásné jsou život i smrt a že jsou nedílnou částí jednoho – Dokonalého.

 

Shůry dětem

Děti mé, hledáte Pravdu, avšak chcete ji slyšet, vidět, přijmout a šířit tak, jak si ji představujete Vy. Tím se od Pravdy odkláníte a chybujete. Všichni hledáte lásku, ale málokdo si přitom uvědomuje, že nejbezpečněji Vás k lásce vede kříž. Hledáte, avšak Mých slov zřídka dbáte. Bojíte se Mě. Možná proto jste Mě zaměnili za mnoho jiných vůdců a jejich skutečnou duchovní kvalitu jen někdy pravdivě spatřujete. Hledáte Mě v novém, ale přitom Já jsem stejný. Hledáte zajímavosti, vzrušující zážitky, a přitom Já jsem neměnný hluboký prožitek. Hledáte zdůvodnění svých „křivd“ i bolů, a přitom neslyšíte, jak Vám říkám: „Žádná křivda se Ti nikdy nestala.“ Doporučujete žít srdcem, avšak svá srdíčka máte kvůli příliš aktivní hlavě a rozumu v rozhodujících chvílích skoro zavřená. Láska je chudák přehrabující se v odpadkovém koši, jemuž koupíte něco za peníze, jež jste měli připravené na nové gelové nehty, parfém, tenisovou raketu nebo na tipovací tiket. Láska je přednost, kterou dáte nuzným, tápajícím a velmi chybujícím. Láska je pozvedávání všech nešťastných lidí modlitbou ke Mně. Vy je pozvedněte a Já je nasytím – třeba skrze Vás. Tak jako chudí a slabí potřebují Vás, tak i Vy potřebujete je, abyste svá srdíčka sváděná mnohými nabídkami úplně nezavřeli a pokušení nepodlehli.

Kdo pláče, toho potěšte. Potěšte ho zároveň se Mnou. S modlitbou na rtech bude Vaše praktická pomoc silnější, přesněji cílená a Pravdě bližší. Nechtějte nikomu vládnout. Služte druhým lidem, jejich tváře rozjasňujte, smiřujte rozhádané lidi a cestu ke Mně všem ukazujte.

Jsem darem nejen pro Vás, a tak Mě jiným darujte a bez obav ukazujte. Zpívejte o Mně i Mi děkujte, a tím vše nedokonalé v sobě pozvolna odstraňujte. Otevřete se Mé lásce. Nic po Vás nežádám, kromě Vás samých. Položte se na oltář a obětujte se pro Mě, abych mohl skrze Vás ještě více než doposud žehnat ovečkám a beránkům svým.

 

Poznal jsem

Poznal jsem omezenost vlastních schopností a vedle toho objevil úžasné lidské možnosti. Poznal jsem vlastní slabosti i pády, a též díky nim jsem spatřil sobectví a nestálost člověka. Poznal jsem fyzickou i duševní bolest, abych si uvědomil, jak jsou všichni lidé křehcí a zranitelní.

Poznal jsem i Tebe, Pane, abych si uvědomil, jak nicotný a prázdný jsem ve srovnání s Tebou, a pochopil, že můžeš pozvednout můj život a dovést mě k úspěšnému řešení každodenních starostí s vnitřním klidem a láskou.

Poznal jsem mnohé díky Tvé moudrosti a velké milosti. Děkuji Ti za to, Pane můj.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft