Vydrhni se 4 (zlomky z knihy Skrze mne)Chceš-li duchovně vysoko vystoupat, měl bys kvalitního učitele poslouchat. Buď pokorný, měj nejvyšší aspirace a zároveň minimálně střídej svého zájmu štace.

 

Život bez peněz je (díky slitování druhých lidí) možný, život bez víry nikoli. Každý v něco věří. I pragmatismus je víra, a velmi silná.

 

Obsahu některých knih o zdraví a hledání smyslu života nerozumím, jelikož můj duch je pravděpodobně ještě málo vyspělý. Některé knihy s obdobnými tématy ani neotevírám, poněvadž se vyhýbám jejich temným léčkám, příteli.

 

Do potíží se srážíš vlastní pohodlností a opakováním zbytečných chyb. V ústech měj více lásky i mlčenlivých ryb.

 

Přestaneš-li naplňovat smysl svého života, rapidně se Ti zhorší zrak. Zhoršené vidění souvisí kromě věku i se stavem Tvé psychiky, opravdu je to tak.

 

Měj srdce dítěte, chuť do života jako mladík a moudrost starce.

 

Pokud Tě život nenutí plakat a tváří se vlídně, není to ještě zárukou, že se v něm chováš bezchybně.

 

Teď mlč. Nereaguj na to, co se kolem Tebe děje. Je to nejmoudřejší přístup k vyřešení problému a ústupu beznaděje.

 

Když se člověk ocitne v Tvé blízkosti, tvář se mu rozjasní. Co bys chtěl(a) ještě dokázat? Jsi překrásný.

 

V okamžiku odpuštění svítíš nejjasněji.

 

Dosažení pokoje v duši vyžaduje kázeň a oběti. Bez nich přichází časem jistých problémů prokletí.

 

Když improvizuješ či konáš bezděky, některé Tvé skutky mohou být zapsány navěky. Dbáš-li o čistotu svého ducha, nejeden národ pak využívaje toho, cos vytvořil, juchá.

 

Bez otázek nejlépe nalezneš odpovědi na ně.

 

Slonu či nosorožci by ses do cesty nepostavil, ale ještě silnějšímu Bohu denně vzdoruješ. Je to moudré?

 

Pejsci energii hlavně dávají, kočky ji spíše odebírají. Majitelé psů vesměs dobráci bývají, majitelé koček obvykle o něco dále k jiným lidem mívají.

 

Pomoc druhému Tě vyčerpala, ušpinila a zdánlivě jsi klesl, avšak objektivně ses obětí duchem Vzhůru vznesl.

 

Co je na světě nejsladší? No přece láska ženy.

 

Pozorně vnímáš, jak Tvé potřeby a přání jsou mařeny, ale pocity jiných lidí jsou Ti leckdy lhostejné a hodně vzdáleny.

 

Nevymlouvej se na různé mezilidské rozbroje. Ty sám jsi největší překážkou svého pozitivního vývoje.

 

Co si do svého batůžku pro život skutky a myšlenkami dáš, s tím musíš vyjít, z toho žiješ, a tak se snaž.

 

Přijmi kříž, který právě prožíváš. Již ses s ním narodil a teď se jen zviditelnil. Na talíři máš dílo své.

 

Odolej příležitosti, ale využij Příležitost.

 

Muž k řešení problémů hlavně sílu používá, žena větší dispozice k ústupkům a odpuštění mívá.

 

Přibrzdí-li Tě útrapy a bolesti, není to Boží vůle, nýbrž výsledek Tvé volby a Tvých rozhodnutí.

 

Jak začneš s druhými lidmi bojovat, v očích Otce prohráváš.

 

Uchvátí-li Tě vlastní výjimečnost anebo postava, Tvé ego mocnou podporu dostává.

 

Duchovním cvičením možná na chvíli rozrazíš nebeskou bránu, ale vzápětí býváš z ráje vykázaný. I za násilný vstup do města či banky bývá viník obvykle potrestaný.

 

Druhým neslibuj zhola nic, ale zároveň jim dávej vše anebo radši ještě víc.

 

Snaha přináší nejlepší výsledky, je-li schválena v srdcích všech lidí, jichž se týká.

 

Mlč, abys neplakala.

 

Před člověkem, který se dobrovolně pokoří, se časem lepší práce, příležitost, či vztah vynoří.

 

Konej, mysli i dýchej srdcem.   

 

Kde je Tvé srdce, tam budiž i Tvá mysl.

 

Cítíš-li se sám (sama), přitul se k Bohu.

 

Nejsou to výmysly ani pověsti – největší dárci lásky bývají častými nositeli velké bolesti.

 

Poznáváním sebe píšeš návod, jak dobře vycházet s ostatními lidmi.

 

Bude-li pokoj ve Tvé dušičce, bude se úsměv držet na Tvé tvářičce.

 

Když člověk na jiné láteří, často to bolestně pocítí na své páteři.

 

Kdo na pilu netlačí a s málem si vystačí, druhými bývá vyhledáván a nikdy se nemračí.

 

Pokud má Tvůj občasný vzdor a hněv jepičí život a je následovaný omluvou, tak máš příjemný život a nekalé živly ani bytosti na Tebe příliš nemohou.

 

Situace v Tvém životě se stále opakují. Rozvážní je dříve pochopí a správný žebříček hodnot si vybudují.

 

Když Tě povýší a ve firemní hierarchii postaví výš, čeká Tě vedle zvýšení platu obtížná zkouška a nový kříž.

 

I církev by některé své výhonky rázně odříznout měla, aby za pár desetiletí celá neonemocněla.

 

Zradit pro peníze? V současném světě je to běžné, a tak s tím počítej. Případnému spekulantovi odpusť a jeho i svou hloupost mu nevyčítej.

 

Přestaň na život (podle svých představ) tlačit. Mohlo by to k jeho zlepšení stačit.

 

Láska je květ a žena jeho pevný stonek.

 

Pokud neposloucháme, jak a kam jsme Bohem vedeni, do potíží býváme vtaženi.

 

Nejčastěji ve svém životě zklameš toho, kdo Tě nezklame nikdy.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft