Rozehřej své srdce 3 (básně z knihy Skrze mne)Všechno dvě polohy mívá     

Člověk se zamyslel a rozum dobrému výsledku konec pískl,

zbytečnými úvahami se pramen Boží moudrosti zavřel a vyschl.

Člověk se zamyslel nad realizací srdcem dané rady

a díky tomu odstranil její možné budoucí útesy a vady.

Všechno dvě polohy, strany, pozitiva i negativa mívá,

ve všem se Bůh Otec i Temnota v jistém poměru skrývá.

 

Zdravá střeva           

Chceš-li zdravá střeva a dobré trávení mít,

snaž se vždy v nadhledu nad prožívaným být.

Tápající chápej a odpouštěj jim stále více,

buď opravdu pokorná, nadějná a jasně hořící svíce.

 

Lásko, prosím Tě      

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale Ty druhé lidi nikdy nepomlouvej.“

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale Ty se na rozjímání a pokání dej.“

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale Ty se ke všem lidem vždy hezky zachovej.“

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale buď pokornější, někdy jsi moc divoký dobroděj.“

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale párkrát denně si na čelo ‚křížek‘ udělej.“

„Lásko, prosím Tě, stále ke mně promlouvej.“

„Ano, ale jdi pořád ke mně a na nic se nevymlouvej.“

 

Přiznej si       

Přiznej si, že Ti nynější bolest spravedlivě patří

a radosti, štěstí i zdraví budeš mít za tři.

Přiznej si, v čem jsi druhým lidem život ztížil,

když jsi ne za obecným, nýbrž za svým blahem mířil.

 

Kde nejvíce lásky a obětí dáš           

Kde nejvíce lásky a obětí dáš,

tam se obvykle úrody ani radosti nedočkáš.

Služba Tvým chybujícím blízkým Tě učí toleranci a pokoře,

stejně jako oni jsi někdy myšlením Dole a chvilku šťastný Nahoře.

Obdarovaný člověk na Tvé služby časem zapomene,

ale Bůh Ti je splacením jindy a jinou mincí připomene.

 

Schopnosti     

Vidíš-li auru, diagnostikuješ kresbou či nafotíš okolo lidí „bubliny“,

nezapomeň na svůj rozvoj, aby ses dočkal nebeské hostiny.

Když rukama činíš skoro zázraky a zdraví jiným lidem navracíš,

nezapomeň se obracet k Otci, jinak jeho požehnání asi poztrácíš.

Bůh žehná všem, před přešlapy nás varuje a prospěšné nám dává,

ale někdy člověk Otce „přeroste“ a zcela nezávislým se mylně stává.

Cítit se dobrým až výjimečným, bývá předzvěstí pádu,

jsi-li duchem vyspělý, pokorně přijmeš i dáš na tuto prostou radu.

 

Krev si pili, ale šťastně žili   

Jednou jeden manžel žil

a své ženě občas i krev pil.

A proto mu jeho drahá víla

na oplátku též někdy krev s chutí pila.

Navzájem si krev po kapičkách pravidelně pili,

a snad i proto souzněli a v pěkném manželství dlouho žili.

 

Den co den     

Den co den k nám Bůh z nebe sestupuje,

den co den Svůdce duší úklady nám kuje.

Den co den probíhá souboj pravdy s nenávistí,

den co den jedni svět špiní, druzí zase čistí.

Den co den, ač tomu mnozí nevěří,

den co den Láska a síly dobra vítězí.

 

Lidé a Ty       

Lidé Tě pomluvami bičují?

Přesto věř, že Tě v určité míře milují.

Hází na Tebe druzí často špínu?

A hledáš vždy u sebe prvotní vinu?

Nemají pro Tebe jiní hezkého slova?

A odpouštíš jim, chápeš je a zahrnuješ láskou znova?

Nazývají Tě někteří lidé darebou, jsi pro ně obtěžující plevelný pýr?

Opravdu každý den zaséváš do jejich životů pouze radost a mír?

 

Buď vždy dobrý        

Buď vždy dobrý a také svou mysl udržuj v pohodě,

nalezení svého štěstí nikdy neponechávej náhodě.

Ne chytrost, nýbrž upřímnost a vstřícnost nechť Tě zdobí,

važ si lidí a chápej i toho, kdo se na Tebe právě zlobí.

Když budeš poctivý, skromný a také myšlením čistý,

na Zemi zanecháš krásnou stopu, tím si buď jistý.

 

Láska je naděje         

Láska je naděje, správná orientace v ruchu velkoměsta,

láska je široká, ale i bezpečná k Bohu cesta.

Rozdávanou láskou klepe Tvé chtění na dveře smrti,

láska je Tvé pro Boha dobrovolné rozplynutí.

V lásce všechno mizí a pouze správné zůstává.

Lze bez lásky žít? Tato otázka často vyvstává.

Láska je alfou i omegou života Tvého,

chápáním Tebe jako kusu těla i myšlení mého.

Láska je světýlkem v dáli a koncem beznaděje,

požehnaný je člověk, který k lásce a Bohu spěje.

 

Potřeby ženy

V ozdobné skříňce mám schované klenoty,

dost peněz utratím za šaty, kosmetiku i za boty.

Občas si koupím knihu; někdy o zamilovaných, jindy o sexu,

v kabelce nosím pro případ nouze ochranu z latexu.

Jsem hezká a svou tvář i tělo pravidelně pečlivě ošetřuji,

abych měla snazší život, využít i svého vzhledu potřebuji.

Zatím je to dobré, muži po mně stále šílí a hodně se mi jich dvoří,

ale vad na mé kráse přibývá, i drobné vrásky se mi již tvoří.

Nehty se mi lámou, účes málo drží, močový měchýř občas selhává,

ale to je normální, i mladší ženy podobné trápení potkává.

Musím se moc snažit, abych byla hezká a atraktivní žena.

Opravdu si, ženo, myslíš, že v tom je pro muže Tvá největší cena?

 

Na všechny jednou přijde     

Na všechny jednou přijde, všichni o sobě pravdu poznají,

na všechny jednou přijde, nikoho nesuďme veřejně ani potají.

Na všechny jednou přijde, jako v zrcadle se naše činy odrazí,

na všechny jednou přijde a láska zlo v nás postupně porazí.

Na všechny jednou přijde, jedni teď moc vlastní, jiní skoro nic nemají,

na všechny jednou přijde, všichni lidé někdy kus dobra jiným rozdají.

Na všechny jednou přijde, opět se projedeme na osudovém kolotoči,

na všechny jednou přijde, slušný buď, viz Pravdu a měj otevřené oči.

 

Močový měchýř        

„Už je toho moc,“ močový měchýř naříká,

když muž, či dokonce žena, která je citem světa, stále pospíchá.

„Už je toho moc,“ močový měchýř volá

a pár kapek produktu ledvin někdy samovolně unikne „zdola“.

„Už je toho moc,“ močový měchýř nesnáší inkontinenční vložky,

prosí o rozvahu, rozvržení sil, potěchu duše i teplo pro nožky.

„Už je toho moc,“ močový měchýř šeptá a žena ho nevnímá,

a pak se, jak si vyléčit své četné neduhy, mnoho let zajímá.

„Už je toho moc,“ močový měchýř prosí a padá na kolena:

„Prosím Tě, zastav se a užívej si lásky, ne dřiny, ať jsi muž, či žena.“

 

Stále Tě prosím         

Stále Tě prosím, stále Ti ťukám na dušičku,

abys byl dobrý a měl ji čistou jako holubičku.

Ve své ušlechtilé snaze vytrvám a přes četné překážky neustanu,

dokud své: „Já chci, vše umím a nechybuji,“ neodevzdáš Kristu Pánu.

 

Z čela mi stéká pot    

Z čela mi stéká pot a povím Vám: „Život je pěkná dřina,“

údajně jsem se měl ve škole více snažit, prý je to pouze má vina.

Z čela mi stéká pot, ale i tak příjemný hlas a jemné ruce mám

a pojedu třista kilometrů povídat o Bohu a lidském porozumění Vám.

 

Já si Tě, Bože, vůbec nezasloužím

Já si Tě, Bože, vůbec nezasloužím,

jsem nůše plná chyb, a přesto hodně po Tobě toužím.

Já si bez Tebe, Bože, spokojený život představit nedovedu,

ale přesto v něm stále kličkuji a nejdu cestou středu.

Nesmírně si, Bože, vážím, že mne miluješ,

vedeš mě a hladíš, byť mohl bys hřímat: „Synu, chybuješ!“

Promiň mi, Bože, že ještě neumím pokorně nést těžší kříž,

jsem slabý, touhami prolezlý i málo chápavý, vždyť Ty to víš.

Já si Tě, Bože, vůbec nezasloužím,

neboť Ti málo dělám radost a asi nedostatečně sloužím.

Děkuji Ti, Bože, že ač dělám četné chyby, mi denně žehnáváš,

věříš mi a pro Tebe složité přátelství se mnou nikdy nevzdáváš.

 

Kdo svou ženu          

Kdo svou ženu „na rukou“ denně nosí,

toho chválí lidé, slunce i neposední kosi.

Kdo svou ženu hladí a její klady vyzvedává,

nejvíce jí i sobě kvalitní energie dává.

Kdo bez své ženy ani pár minut nemůže být,

bude s ní sladký nektar i po smrti pít.

 

Pragmatické ženy                 

Vážím si žen, které jsou bystré, inteligentní a pragmatické,

byť negativní dopady jejich chování jsou někde až gigantické.

Žena bude vždy jemnější a citlivější nežli muž,

a tak ztratí-li se citlivost u žen, všichni jsme „v háji“ už.

 

Duchovní růst

Někteří lidé duchovně rostou těžkou každodenní prací,

jiní se zlepšují čtením knih, pravidelným rozjímáním či meditací.

Někdo jen obtížně své osudové partnerské peripetie zvládá,

další skalpelem, jiný laskavým slovem ztracené zdraví lidem dává.

Cesty Vzhůru jsou trnité, slavní a bohatí obvykle mýtiny spásy minou,

někdy i kolem lidí srdcem přehnaně jednajících příležitosti plynou.

Někteří lidé to mnohdy dobře myslí, ale přitom stojí či kráčí zpátky,

naštěstí chodíme po okruhu, jenž je relativně krátký.

Na všech cestách a při veškerém dění nás mocný Bůh provází,

posloucháme-li jím daný vnitřní hlas, vyvarujeme se mnoha nesnází.

Je velkým darem slova sesílaná Shůry vnímat

a potom písněmi nebo verši o kráse života a dobrotě lidí jiným zpívat.

Sejdete-li občas chvilku z Cesty, nevěšte hned hlavu,

srovnat se můžete každý den a opět hledat Blaženost i věčnou slávu.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft