Vydrhni se 3 (zlomky z knihy Skrze mne)Láska zlostná slova rozpouští, povzbudivá umocňuje. Láska druhé hladí a upřednostňuje.

 

Budeš-li se smát, omládneš. Pohltí-li Tě starosti, hodně povadneš.

 

Být dobrý opět zatoužíš, teprve až budeš vysílen útrapami?

 

Čím důvěrněji a správně se znáš, tím blíže k pochopení ostatních lidí máš.

 

Vyhrát ve Sportce hlavní výhru s jackpotem je teoreticky mnohem těžší než důvěrně poznat Boha, jenže v praxi tomu bývá naopak.

 

Bez trpělivosti je výsledek mnohých snah bezcenný. Budeš-li nestálý a „divočit“, jsi pro štěstí případ ztracený.

 

Ušlechtilý čin bývá razítkem s podpisem na Tebou vystavené faktuře příštích dobrých zpráv.

 

Změť svých myšlenek odevzdej k rozluštění Bohu.

 

Pár jemných doteků a milých slov znamená pro Tvou ženu mnohem víc než rockový koncert Tvého „mužství“.

 

Zasloužil(a) bys „na holou“, ale Bůh Tě pohladil. K druhým lidem se chovej obdobně.

 

Velkým plusem, jenž vydrží navěky, je pomoc bližnímu vytrysklá z Tvého srdce bezděky.

 

Neumíš se sklonit před člověkem, který zvládá něco lépe než Ty, a pokorně se oddat toku života. Jsi moc hrdý.

 

Různá bývá kvalita medu, odlišná míra vnímání a odevzdání se lidí Bohu.

 

Slepice mají málo rozumu, a proto vždy běží tam, kde jim nasypou zrní. Ty jsi ale člověk, a tak zvaž, přinese-li Ti daná nabídka štěstí, nebo překážku k němu z trní.

 

Chceš-li vyzařovat líbivě, žij skromně, vesele a poctivě.

 

Nezneužívej toho, že lidé dají za návrat zdraví a naději vyřešení svých životních trápení cokoli.

 

K čemu přistoupíš hlavně hlavou vedený, to málokdy přinese úspěch duchovně ceněný.

 

Vyčerpává Tě nerozhodnost.

 

Kdo se nepoučí z chyb ani nesmíří s porážkami, mívá pocity, že ho láska míjí a druzí jej deptají zlými narážkami.

 

Něco rozbít či od někoho odejít je lehčí, než dané napravit anebo porozumění pro úmysly druhého mít. Fronty lidí stojí u toho, co nabízí snadný zisk či je zdarma. Ale k Pravdě kráčí jen pár jedinců s vírou, že jejich snaha nebude marná.

 

S Boží pomocí rozdáš i to, co zdánlivě nemáš, ještě neznáš anebo neumíš.

 

Pochválí-li Tě někdo, když se obětavě a pěkně zachováš, nenaparuj se, neboť dosud ještě málo lásky v sobě máš.

 

Každý prorok v něčem tápe a trochu chybuje. V každém proroku kus lidství je.

 

Rozčilení je špatný rádce.

 

Chybí-li Ti dostatek argumentů nebo je druhý sveřepě odmítá, oddej se mlčení.

 

Tvůj plán změnit svět k lepšímu má slabinu – moc ho prosazuješ.

 

Nesnaž se zavděčit lidem. Slávu hledej u Otce. 

 

Doposud jsi dostával od života vše, cos potřeboval. Jestliže ses v poslední době dobře choval, proč se bojíš, že by tomu mělo být v příštích měsících jinak?

 

Většině lidí otevře vidění duchovního světa až smrt. Tehdy už ale nic pozitivně nezmění. Zkus být jiný.

 

Kdo duševně zrál a své schopnosti odevzdal ostatním cele, pro toho je smrt radostným vstupem do náruče Stvořitele. Také pragmatik po smrti zjihne a koho celý život odmítal, toho po smrti přijme za Přítele.

 

Na každé dobré cestě jsou jisté překážky. Probíhá-li vše hladce, buď ostražitý.

 

Pochopit druhého je těžké, protože to znamená přiznat si svůj podíl na vzniklých problémech.

 

Pohasíná-li naděje a duše je zmatená, přichází únava, bolí hlava, záda i kolena.

 

V projevech četných řečníků uslyšíš a uvidíš hodně zaujetí. Ale málokdy z nich ucítíš laskavost Ducha, protože rozum je získal do zajetí.

 

Když se do majetkového hašteření a vztahových válek ponoříš, Lásce i porozumění se vzdálíš a mýlkami plnými sobectví zahoříš.

 

Co nyní odmítáš a hodně kritizuješ, na tom v budoucnosti nejvíce zapracuješ.

 

Palicí, jíž v někom na dlouho zabiješ chuť žít, může být jediná věta.

 

Kapr Tě prosí o milost obvykle jenom na Štědrý den, lidé mnohem častěji.

 

Kdo najde víru a díky ní přemůže strach, toho ego se změní v jemný prach. Když k tomu rozdávání lásky bližním dotyčný přidá, občas ráj už na Zemi v dušičce mívá.

 

Cítí-li se hledající mnohého znalý, měl by si velký pozor dát, aby neuvázl v bažinách svodů a květ jeho duchovnosti neuvad.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft