Rozehřej své srdce 2 (básně z knihy Skrze mne)Potoky slz      

Potoky slz mé oči během života už vybrečely,

naposledy včera jsem měla polštář mokrý celý.

Můj muž o mých vzlycích neví, spí a spokojeně oddychuje,

neuvědomuje si, jak trpím zavřená rodinou do dřiny plné sluje.

Potoky slz jsem stvořila a stejně se nic kladně nezměnilo,

už mnohokrát mně smutno a hodně zoufale bylo.

Stačilo by, kdyby mě jednou týdně manžel něžně pohladil,

kdyby mnohé mé bolístky svou rukou i radou zahladil.

Potoky slz odtekly a já pořád mlčím, těžký je úděl ženy,

pro muže, hlavu rodiny, nemá jeho protějšek často valné ceny.

Když se vše řídí podle mínění málo citlivého chlapa,

připomíná vztah vězení či dům po povodni plný bláta.

Potoky slz Tvé děkovné slovo, můj milý, vysušuje,

když chválíš mě a máš na mě čas, sluníčko lásky vykukuje.

Buď na mě jemný, vnímej mne a hlaď, a budu Ti dobrou ženou,

abys byl bezva partnerem, často rozjímej, nejlíp na kolenou.

Potoky slz doprovázely mnoho zoufalství a učiněných zbytečností,

nebylo trápení mezi lidmi v rodinách, zaměstnání i ve světě již dosti?

Proč ve vztahu si, byť se máme rádi, tak málo nyní rozumíme?

Proč? Snad správnou odpověď jednou sami v sobě objevíme.  

 

Rozevřenou a čistou mysl    

Rozevřenou a rozumem nezatíženou mysl člověk málokdy mívá,

svými plány se před návštěvou Poznání skrývá.

Každým svým přáním si na hlavu nasazuje přilbici,

místo aby naslouchal ptákům a své ženě dal polibek a kytici.

Rozevřenou a čistou mysl máš-li, mluví k Tobě i skrze Tebe Bůh,

a pak jsi plný sil, nadějí i víry a lehčí nežli vzduch.

Nádherné jsou to chvíle a asi již nepoznáš krásnější,

neboť cítíš: „Nejsem na své úkoly sám,“ a to Tě konejší.

 

Jedna plus jedna

Jedna plus jedna někdy tři bývá,

odmítnutí pokladu mnohdy ještě větší bohatství skrývá.

Je přínosné rozumu pravidelně dovolenou dopřávat

a během ní do sebe radost, klid a lásku z okolí nasávat.

 

Elegantní muž v obleku        

Elegantní muž v obleku se těžko sklání a zřídka se sníží do kleku.

Elegantní muž v obleku málokdy přebere od druhých dřiny štafetu.

Elegantní muž v obleku často jiné vede i používá argumentů mačetu.

Elegantní muž v obleku je fešák, ale z jeho chování Ti bývá i do breku.

 

Máme rádi zvířata    

Máme rádi zvířata,

protože jsou chlupatá.

Máme rádi světlo v jejich očích, jehož se nám nedostává,

od lidí utíkají ke zvířatům mnozí, stále hojněji se to stává.

Máme rádi zvířata,

neboť v nich není (jako v nás) radost a láska starostmi zavátá.

 

Kalamajka mik mik mik       

Kalamajka mik mik mik,

oženil se kominík.

Vzal si ženu pokornou a plnou lásky,

jíž různé ztráty nedělaly vrásky.

Na světských věcech málo lpěla,

spokojená, veselá i duševně hezká byla celá.

Kalamajka mik mik mik,

až do smrti s ní šťastně žil ten kominík.

 

Skákal pes přes oves

Skákal pes přes oves

a na kraji pole počural třezalku i černý bez.

Skákal pes přes oves,

kéž bych jeho radostné oči viděl zítra jako dnes,

kéž by manželovy oči podobné těm psím byly,

kéž by mě dvě jiskřičky u jeho nosu bolístky na duši uzdravily.

Skákal pes přes oves

a při pohledu na něho ze mě vyšlo trápení, touha po pomstě i děs.

Skákal pes přes oves

a doma si pak tento učitel dobra a lásky ke mně na pohovku vlez.

 

Pročisti si dušičku     

Pročisti si dušičku, moc to pomůže i Tvému tělíčku.

Pročisti si dušičku a nemysli si, že vše víš a máš „v malíčku“.

Pročisti si dušičku, rozjímáním rozsviť svého srdíčka lampičku.

Pročisti si dušičku laskavou větou: „Miluji Tě a vážím si Tě, mužíčku.“

Pročisti si dušičku, buď pokorný, skromný a Porosteš, človíčku.

Pročisti si dušičku, odevzdej se toku života i dobrotivému Božíčku.

 

Nezvítězil jsem porážkou     

Škoda. Byl jsem duševně slabý, a proto jsem nezvítězil porážkou

a pokoře nedal přednost před bojem s člověkem či překážkou.

Pozdě jsem pochopil, co se mi život tou událostí říct snažil,

ke spokojenosti a úspěchu jsem kvůli naslouchání egu nedorazil.

Málokterá lidská snaha správným směrem i tempem vede,

docenit dopady svých kroků většina z nás obvykle nedovede.

Nechávejme se Bohem a jím daným vnitřním hlasem vést,

a budeme šťastnější, zdravější a méně se zbytečně plést.

Boží vedení člověku klidný život i při těžkém osudu dává,

a proto Spasiteli denně děkuj a provolávej: „Sláva.“

 

Touha po světském   

Touha po světském ve mně v poslední době chřadne a hyne,

jediné, co chci, je důvěrně poznat Boha, ambice už nemám jiné.

Touha po světském ve mně umírá, aby kvalitou vyšší stvořeno bylo

a s Tebou, v Tobě a pro Tebe věčně kvetlo a žilo.

 

Stáhnu se       

Stáhnu se z očí veřejnosti, spočinu a skromně se budu chovat,

abych zase hlas Pána slyšel a jeho rady mohl přesně zapisovat.

Vždyť také sluníčko se někdy za mraky schová

a po jeho návratu přichází impulzů k životu vlna nová.

 

Oslava           

Většinu lidí potěší velká bujará oslava,

jenže duchovně bývá přehnané veselí často dobra poprava.

Těžce odmítáme světské příležitosti, o nichž jsme doposud jen snili,

naše ego nechce, abychom vzkříšením ducha nad ním zvítězili.

Smutně a složitě odkládáme vše, co nás chybně těší, svazuje či tíží,

i proto je stále málo jedinců, kteří vroucně a spolehlivě k Bohu míří.

 

Krok mimo    

Nedávno jsem, Bože, z cesty k Tobě párkrát chtivě odbočil,

ale poslední měsíc jsem se zlepšil a opět správným směrem vykročil.

Milosrdně mi říkáš: „Co to, synu, s Tebou tehdy bylo?

Stalo se, nevadí. Hlavně že Tvé srdce nad rozumem zase zvítězilo.“

 

Drahokam     

Nádherný velký drahokam ve svém srdci máš,

komu ho, člověče, nezištně a pln něhy dáš?

Mamince, či tátovi, anebo svým dětem,

nemocným, či hladovým, komu dáš naději a staneš se létem?

Jen jeden máš drahokam, avšak potřebných je mnohem více,

jak nejlépe zapálit spokojenosti (a ještě které) svíce?

Drahokam lze rozřezat, jenže tím rozmělníš jeho krásu,

ale zase těch, co uspokojíš, může být jako na poli klasů.

Nejlepší je příkladně žít a od hlavy až k patám se drahokamem stát,

duši i tělo ran zbavovat a pak moci všem potřebným něco dát.

Je náročné svou laskavostí i moudrostí obejmout celý svět,

nejeden dobře to myslící poutník k Pravdě se už při tom splet.

Drahokam nevědoucí vnímá pouze jako sklíčko barevné,

rozdávej Pravdu, která je prostá, nepotřebuješ znát nauky tajemné.

Abys správně poznal, jak máš se svým drahokamem naložit,

žij vzorně, obecnému prospěchu služ a své „já“ se snaž pokořit.

 

Uvědom si      

Uvědom si, má dcero (synu), že Tě teď držím v objetí,

a nezapomeň, prosím, na Mnou nabízenou lásku vzápětí.

Síly vyvěrající ze Mě si denně podle potřeb přisvojuj,

miluj vše živé a hlavně s nikým vychytrale a marně nebojuj.

Když se pak na lidi vůkol mile a upřímně zatváříš,

tak jako sluníčko vše příjemně zahřeješ a krásně rozzáříš.

 

Pěkný den      

Milá …, milý …, přeji Ti hezké ráno i pěkný celý den

a ať Tvými dnešními skutky je Bůh i jeho Duch veleben.

Nechť Tě právě se rodící den nádherně pohladí

a Tví neviditelní ochránci Ti vždycky dobře poradí.

Ať Ti dnes jde práce „od ruky“, bavíš se a směješ

a mnoho radosti, pomoci a lásky druhým i sobě dopřeješ.

 

K Tvému svátku

Milý …, k Tvému dnešnímu svátku bez okolků

Ti přeji pěknou a hlavně hodnou holku

a s ní mnoho lásky i velký kopec radostí,

který i průrvu mezi srdcem a hlavou přemostí.

Ať se Ti dále ještě lépe než doposud žije

a Tvá práce i slova nechť jsou Shůry požehnaná poezie.

 

Přejeme Ti     

Přejeme Ti a také z Tvé rodiny všem,

ať Vám až do skonání věků žehná zem,

ať Vám žehná les, vzduch, oheň, voda i nebe

a Boží pokoj i láska navštíví, milý(á) …, hlavně Tebe.

 

Žena je poklad          

Žena je poklad, pro jehož získání hodně mužů šílí,

žena je poklad, kvůli němuž se i moudří kmeti zmýlí.

Žena je poklad, který milujícího partnera zkultivuje,

žena je poklad pro muže, jenž s ní laskavě jedná a životem pluje.

 

Láska Tě mění          

Láska Tě mění, láska Tě odívá

a krásní jí i osoba, která se na Tebe podívá.

Láska Tě mění, láska Tě povznáší

a všechna smítka z Tvého života odnáší.

Láska Tě mění, láska je Tvou velkou učitelkou i nadějí,

a proto žij lásku a rozdávej ji druhým lidem stále a nejraději.

 
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft