Vydrhni se 2 (zlomky z knihy Skrze mne)Vytrvej, až najdeš vhodný směr svého duchovního rozvoje. Moudře pak zklidníš mnohé zbytečné rozbroje.

 

Rozumem často zamotáš, co srdcem správně cítíš.

 

Nepochybíš, padneš-li na kolena nebo mlčky budeš přibit ke kříži. Ucítíš-li se dobrým a důležitým, jsi blízko velkých potíží.

 

Duchovně jsi usnul. Více než Ty miluje Tvou ženu Váš pes. Přilož do dohasínajícího ohníčku Vaší lásky. Zjemni svoje chování a s manželkou choď hojně na procházky.

 

Zdá se Ti, že Bůh je daleko a málo Tě má rád? Obvykle je to tím, že rozum se Tě snaží od něho denně vzdalovat.

 

Muž nemá šlechetnost žen sobecky využívat, nýbrž od nich dobré chování odezírat.

 

Přednostně hledej pravdu o sobě a jiní Tě budou časem následovat.

 

Chceš-li duchovně prospívat, trvale pracuj na zlepšení obsahu svých myšlenek i chování. Ostatní je podružné a ke smutku spoustu lidí dohání.

 

Srdíčko máš dobré. Co více potřebuješ?

 

Chybí Ti koncentrace a škodí rozptyl i obsah Tvých myšlenek. Vydrž u toho, co osloví a rozzáří Tvé srdce.

 

Umyješ-li doma nádobí nebo manželce namasíruješ unavené nožky, bude to často chvályhodnější než super výkon v zaměstnání. Ve firmě pracuješ hlavně pro peníze, doma konáš především z lásky.

 

Budeš-li se vpřed moc hnát, o duchovním růstu si můžeš nechat zdát. Není nad přirozené zrání a nového postupné poznávání.

 

Moc hovoříš o tom, co máš především prožívat.

 

Jarní slunce rozehřeje přírodu, optimismus a víra dodají lidské duši pohodu. Budeš-li mít úsměv permanentně na tváři, pouhá Tvá přítomnost i obsah Tvých vyjádření náladu mnoha lidí změní a rozzáří.

 

Denně se potkáváš. Viz sebe rozpuštěného v druhých.

 

Jsi-li s něčím a někým nespokojený, zamysli se, zda ostatní mohou být spokojení s Tebou. Rozmotávej klubíčko nešvarů ze správného konce.

 

V životě jsi mnoho těžkého zažila, aby po zvládnutí daného z Tebe láska nádherně zářila.

 

Zavři svá ústa a ponoř se do hlubiny srdce. Posléze budeš lidem radit, vždyť už nyní k Tobě dychtivě natahují ruce.

 

Zastav se a odpočiň si, a pak rychleji půjdeš vpřed. Ustup do pozadí, a pravdivěji dění kolem sebe uvidíš.

 

Co nemůžeš zvládnout, to sis asi zbytečně na svůj hřbet naložil. Co nemůžeš zvládnout, s tím Ti bude Shůry pomoženo, je-li to pro lidi a svět opravdu dobré a pokud o pomoc upřímně poprosíš. 

 

Zapomeň na to, co bylo a bolelo Tě, a těš se na to hezké, co k Tobě teprve přijde.

 

Potřeby svých rodinných příslušníků, známých a spolupracovníků před vlastní pokládej, na dobrotě a všeobjímající lásce svůj život zakládej.

 

Co je na Tebe naloženo, na zvládnutí toho sílu máš. Obrať se k Lásce a trpělivě se snaž.

 

Odstěhuje-li se jeden z manželů k jinému partnerovi, určitou dobu s ním žije a pak se vrátí ke své rodině, je následný manželský život obvykle podobný skoro vypsané jednorázové propisce. Psát čili žít dál je třeba. Píše-li propiska špatně, tak se vyhodí (uvažuješ o rozvodu). Ale než tak učiníš, pokus se propisku rozepsat (využij veškeré možnosti k obnovení fungování svazku). Největšími z těchto příležitostí jsou: přiznání vlastní viny a skutečné odpuštění tomu, kdo odešel zdánlivě za lepším. Možnosti hůře píšící propisky nebo skomírajícího vztahu několikrát prověřte, ale nerozepíšete-li propisku či vztah ani po delší upřímné snaze nerozehřejete, pak pro dobro své i Vašich dětí a klid v duších oba jednejte.

 

Nárůstem počtu v Tobě hřejivých sluníček se kladně změní také Tvůj hodnotový žebříček.

 

Síla používá kladivo i tam, kde stačí srdcem vložit a zlehka otočit malý klíč.

 

Když v těžkých situacích zvládáš své chování, máš napůl vyhráno.

 

Miř vysoko, ale sebe vnímej jako bytost stojící poznáním nízko – Tvá cesta budiž plná pokory, trpělivé práce na sobě i naslouchání Učiteli.

 

S málem spokojenost rozhodně neznamená lenost. Je to rychlejší způsob k dosažení duševního štěstí.

 

Jestliže přiznáš svou vinu před druhým, otevře se možná i on a někdy řekne: „Promiň mi. Byla to má vina.“ 

 

Mysl zakotvená v srdci plodí zázraky.

 

Nacházíš-li pravdu o sobě a akceptuješ ji, vylepšuješ i své vztahy s ostatními lidmi.

 

Bude-li Tvá práce znevažována, zůstaň klidný a laskavý. Oheň ohněm neuhasíš, a tak ho nechej v druhých dohořet.

 

Pro druhé i sobě jsi darem a zároveň nebezpečím. Záleží na Tobě, komu a čemu budeš sloužit.

 

Zvládnutým utrpením sílíš. Bez vzdoru přijímej i obtížné události.

 

Ztratit znamená vždy i něco získat či si odmazat z deníčku chyb.

 

Zázrak vzkříšení mnohých nastane, když svatý déšť (Bohem sesílaná moudrost) očistí na Zemi žijícího krále (člověka oblíbeného Bohem) a pak vede jeho kroky. Při setkání s Učitelem lidé prozírají a krásní.

 

Vzorně se chovej a budeš velkou lodí, která za sebou potáhne mnoho lodiček přes oceán zdánlivosti.

 

Tvé jednání občas ostatní lidi zebe, neboť často si připisuješ zásluhy a zapomínáš, že konáno je hlavně skrze Tebe.

 

O Moudrosti a Lásce víš hodně teorie, jenže obojím slabě Tvá mysl pulzuje a srdce bije.

 

Když se druzí překřikují, mlč. Kam se hrnou davy lidí, tam nechvátej.

 

Vyjdi před oponu svých starostí na jeviště Radosti.

 

Jsi rybka, která se učí plavat v moři lidských chyb.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft