Rozehřej své srdce 1 (básně z knihy Skrze mne)Nic Tě nezabije         

Nic Tě nezabije, nic Ti neuteče

a časem i každá bolest z Tvé mysli odteče.

Všechno bude dobré, protři si svůj zrak,

odežeň nevíry a skepse od sebe temný mrak.

 

Abys Mě poznal        

Abys Mě poznal, musíš po Mně neuhasitelnou touhou plát,

nesmíš se ani pro velkou ztrátu či bolest soužit a jiné mít pořád rád.

Abys Mě poznal, zapři se a odmítej pochybné příležitosti a svody,

zhola nic nečekej, srdcem žij a rozvíjej své pozitivní vlohy.

 

Probouzej cit 

Probouzej cit, své pocity lidem ukazuj a k dispozici dávej,

každého při jeho příchodu i odchodu pozdrav a upřímně mu mávej.

Probouzej cit a s ním udržuj příjemný tikot srdce,

měj silné, ale zároveň jemné a šlechetné ruce.

Probouzej cit, bezbřehou láskou do okolí jasně sviť,

rozdávej něhu a úctou i slušností k lidem se vždycky řiď.

Probouzej cit a upřímně i vřele Boha k sobě denně volej,

naprav se, krásně rozezni a konečně vjeď na správnou kolej.

 

Můj manžel za nic nestojí     

„Můj manžel za nic nestojí,“ křičela rozčilená žena,

muž byl pro ni přítěží, výchova dítěte posláním i největší cena.

„Ženy jenom dřou a trpí,“ volala rozhořčeně vzápětí,

ale svému partnerovi málokdy ukázala vřelost objetí,

jehož se sama tak moc a už dlouho chtěla dočkat.

Co naplat, ono přijde, ale až pochopí. Zatím si musí počkat.

 

Čím více        

Čím více rozhodnosti a síly do svých skutků a slov dáš,

tím horší a kazivější své zuby (i tělo) máš.

Čím více nejistoty, strachu a slabé víry v Tobě bude,

tím slabší budeš mít plíce, horší spánek a někdy oči rudé.

Čím více opravdové lásky a porozumění budeš rozdávat,

tím hojněji Tě radost, pokoj i pochvaly budou potkávat.

Čím více a častěji společně s Bohem půjdeš Vzhůru a Vpřed,

tím líp Tě lidé pochopí a snáze rozpustíš v mnohých srdcích led.

 

Nikdy neklesej na duchu       

Nikdy neklesej na duchu,

neboť nemáš ani potuchu,

jak mocně je Ti stále pomáháno

a kolik dobrého je Ti do života dodáváno.

 

Koho často bolívá hlava       

Koho často a velmi bolívá hlava,

ten obvykle mnoho partií zaráz hrává.

Kdo často špatně a plytce spí,

nezdravě nad svými blízkými pořád bdí.

Jeho srdce strádá a doprovází ho strach, jenž je štěstí zábrana,

potlačovanou láskou k sobě trpí i jeho hlava a slábne Boží ochrana.

Nechej na řekách, kam a jak rychle chtějí téct,

a řeš, jen co Tobě přísluší, i tak je toho hodně, přec.

Požehnané je k jinému člověku se ku pomoci sklonit,

zároveň se pomáháním bližním nesmíš uhonit.

Rozumem četná úskalí a nedorozumění nevyřešíš,

často vhodnější je nechat situaci vyzrát či prosba, při níž klečíš.

Zkultivuj i mírni své plány a odevzdej zbytečné touhy

a se zdravou hlavou i srdcem čeká Tě život příjemný a dlouhý.

 

Podívej se      

Podívej se na své trampoty jako by z druhého břehu,

málokterý muž dá své ženě takovou, po jaké ona touží, něhu.

Mnozí muži svou partnerku a rodinu ani existenčně nezajistí,

manželství je pro ně pečovatelský ústav a žena kořistí.

Podívej se na své boly jinak, nezlob se, nesvírej klín ani pěst

a svého muže upřímně miluj, hýčkej a vzdávej mu patřičnou čest.

Tím se Tvé (i zčásti Tvého muže) čerstvé chyby i dávné viny vyčistí

a už nikomu nezpůsobíš bolest, prosta budeš ega, obav i závisti.

 

Když zhasnou ulice   

Když zhasnou ulice, nejsi sám,

u Tebe, nad Tebou i v Tobě stále dlí náš Pán.

Když usne lampička na Tvém nočním stolku

a vedle sebe nemáš manželku či milovanou holku,

není proč truchlit ani důvod se bát,

Ježíš Ti udělá společnost, ochrání Tě i dá přiměřeně teplý šat.

Štěstí budeš mít u nohou, vyzvedneš-li nade vše Pána,

skromnost a pokora je pro ego milosrdná umrtvující rána. 

Když zhasnou ulice, klidně a jasně svou dobrotou pořád sviť,

navaž na jednání proroků a svatých překrásnou nit.

Učíš se chápat i milovat všechny lidi vždy a všude,

vše, co máš i umíš, rozdávej a nejcennější, jímž je Láska, Ti zbude.

 

Tobě, milá ženo         

Často jsi doma sama a skoro se slzami v očích naříkáš,

tak proč pomoc a nabízenou lásku od jiných i Shůry stále odmítáš?

Chtěla jsi pouze hýčkat? Proč jsi tedy přijala růže, jež mají trny,

dobrá žena je muže ozdobou, ale i poslechnout jeho vůli umí.

Chceš-li žít v pohodě, tak své srdce ostatním stále otevírej,

pokorou a skromností vůkol nádherně a tiše zpívej.

Konfrontací s druhými nezměníš k lepšímu svůj život, natož svět,

včera jsi zkoušku nezvládla, naprav to – k porozumění se obrať hned.

Obdoba chování Božího beránka nechť v Tobě roste a sílí,

budeš-li se snažit být jen zevně krásná, Svůdce Tě polapí a zmýlí.

 

Mlč     

Mlč, aby Tvůj duch v pokoji a s anděly dlel,

mlč, abys Boží krásu lépe vůkol uviděl.

Mlč, a nebudeš slovy páchat omyly či hřích,

mlč a líp vnímej trpící i nemocné, a poznáš se v nich.

Mlč, aby Tvá moudrost mohla nabrat síly,

mlč a přebývat u Tebe bude Bůh mocný a milý.

 

Kdo Tě potká

Kdo Tě potká, zkouškou Tvého lidství je, toho si važ,

vyjdi mu v ústrety a domluvit se s ním upřímně snaž.

Kdo Tě potká, tomu hodně podobný jsi kdysi byl,

vyčistit své dávné omyly je nyní především Tvůj cíl.

Kdo Tě potká, do cesty byl Ti poslán Bohem,

probuď v sobě vše krásné a vadám chování dej sbohem.

 

Kdo ví, kde bych byl 

Kdo ví, kde bych byl, kdybych usilovněji pracoval a alkohol míň pil.

Kdo ví, kde bych byl, kdybych méně lidi pomlouval a pořád slušně žil.

Kdo ví, kde bych byl, kdybych chápal trpící a nikdy nikoho nezranil.

Kdo ví, kde bych byl, kdybych dříve pochopil svého života smysl i cíl.
Zpět

Administrace 2008 © PiDi soft